Koruyucu diş hekimliği uygulamaları

Ø Fluorid uygulamaları

Fluorid dişlerimizin mine tabakasını güçlendiren, çürüğe neden olan bakterilerin dişin mine yüzeyine yapışmasını zayıflatan bir elementtir. Fluorid uygulaması da belirli oranlarda fluoridin diş yüzeylerine topikal olarak uygulanmasıdır. Bu uygulamadan en verimli etkiyi alabilmek için bireyin çürük aktivitesine ve ihtiyaç durumuna göre 3-6 aylık aralıklarla düzenli olarak yapılması önerilmektedir. Fluorid uygulamaları diş hekimi kontrolünde ve muayenehane şartlarında yapıldığı zaman tamamen güvenlidir. Diş çürüklerine karşı olan etkinliği de yıllardır bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Ø Fissür Örtücü Uygulamaları

Süt ve daimi dişlerin çiğneyici yüzeylerinde girinti ve çıkıntılar mevcuttur ve bu girintilere fissür adı verilmektedir. Özellikle daimi dişlerin ilk sürmeye başladığı 6 yaş döneminde ağız içerisinde en arkada bulunan bu dişlerin fırçalanması özel bir çaba gerektirmektedir. Çocukların ağız yapılarının da doğal olarak küçük olması nedeniyle bu bölgeleri yeterince güzel bir şekilde temizleyemeyebilirler, bu durumda da dişlerin fissür dediğimiz kısımlarından başlayarak diş çürükleri oluşmaktadır. Bu nedenle bu dişlerin yeni sürdükleri dönemde onları koruma altına almak biz pedodontistler için oldukça kritik öneme sahiptir. Bu fissür dediğimiz girintiler dolgu maddesine benzer bir materyal ile doldurulup ışık ile dondurulmaktadır. Bu sayede gıdalar da mikroorganizmalar da bu girintilere yerleşemeyeceğinden diş çürüklerinin oluşumunu engellemiş olmaktayız. Yapılması sırasında çocuk herhangi bir ağrı ya da sıkıntı yaşamayacağından keyifli geçirilen bir diş hekimi tecrübesi olarak da hafızalarında yer alacaktır.